Jak wziąć ślub homoseksualny w Niemczech: krok po kroku

W Niemczech ślub homoseksualny jest legalny od 2017 roku, co umożliwia parom tej samej płci przystąpienie do małżeństwa i cieszenie się takimi samymi prawami jak małżeństwa heteroseksualne. Jeśli zastanawiasz się, jak formalnie związać się z partnerem czy partnerką w Niemczech, przedstawiamy krok po kroku instrukcje, dzięki którym z łatwością zrozumiesz procedury związane z zawarciem takiego ślubu.

Pierwszy krok: zgromadzenie wymaganych dokumentów

Aby wziąć ślub homoseksualny w Niemczech, przede wszystkim należy zgromadzić niezbędne dokumenty. Do nich zalicza się ważny dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty) oraz akt urodzenia każdej osoby wydany przez właściwe urzędy kraju pochodzenia. Jeśli któryś z partnerów był wcześniej w związku małżeńskim, potrzebny jest również akt rozwodu lub zgonu ostatniego małżonka. W przypadku cudzoziemców często wymagane jest również zaświadczenie o stanie cywilnym.

Drugi krok: przysięga ślubna

Drugi etapem na drodze do zawarcia związku małżeńskiego w Niemczech jest przysięga małżeńska przed Państwowy Urząd Stanu Cywilnego (Standesamt) właściwym dla miejsca zamieszkania jednego z partnerów. Państwowe urzędy są upoważnione do zawierania małżeństw. Przysięgę można złożyć przez tłumacza przysięgłego, jeżeli żadne z partnerów nie mówi biegle po niemiecku.

Trzeci krok: podanie o zawarcie związku małżeńskiego

Następnie należy złożyć podanie o zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego. Warto zwrócić uwagę, że w Niemczech nie ma jednolitej formy tego podania, więc warto wcześniej dowiedzieć się, jakie wymogi stawiają konkretne urzędy.

Czwarty krok: ustalenie daty i miejsca ceremonii ślubu

Kiedy wszystkie dokumenty zostaną zgromadzone i podanie o zawarcie związku zostanie złożone, następnym krokiem jest ustalenie daty i miejsca ceremonii ślubu. Może to być dowolny Urząd Stanu Cywilnego, który zajmuje się zawieraniem małżeństw, jak również inne miejsce, w którym przeprowadza się ceremonie ślubne.

Piąty krok: świadkowie na ślubie

W Niemczech każde małżeństwo musi mieć co najmniej jednego, a maksymalnie dwóch świadków, bez względu na płeć partnerów. Świadkowie muszą być pełnoletni i posiadający zdolność do czynności prawnych, a na ceremonii ślubu obowiązkowo muszą być obecni.

Szósty krok: uroczystość ślubna

W dniu ślubu niezbędne jest złożenie przysięgi małżeńskiej przez oboje partnerów – zarówno w przypadku małżeństw, jak i związków partnerskich. Ceremonia może być przeprowadzana przez urzędnika państwowego lub przedstawiciela wyznania religijnego.

Siódmy krok: rejestracja małżeństwa

Po zakończeniu ceremonii ślubnej, urzędnik stanu cywilnego dokona rejestracji małżeństwa w Księdze Stanu Cywilnego. Jak tylko małżeństwo zostanie zarejestrowane, oboje małżonków otrzymają odpis aktu małżeństwa, który potwierdza zawarcie związku w Niemczech.

Kończąc, zawarcie homoseksualnego ślubu w Niemczech odbywa się w sposób podobny jak w przypadku małżeństw heteroseksualnych. Warto się jednak dokładnie zaznajomić z wymaganymi dokumentami i formalnościami, aby uniknąć stresu związanego z organizacją tak ważnego dnia w życiu.

Ślub homoseksualny w Niemczech – kluczowe kroki

Współczesne Niemcy są krajem przyjaznym różnorodności i akceptującym małżeństwa osób LGBT+. Zawarcie homoseksualnego ślubu w Niemczech wiąże się z dopełnieniem podobnych formalności jak w przypadku małżeństw heteroseksualnych. Warto przeciąć przez różnobarwną tęczową wstęgę różnorodności i sprawdzić, jakie kroki należy podjąć na drodze do zawarcia związku w tych współczesnych okolicznościach.

Pełna strategia działania obejmuje zebranie wymaganych dokumentów, takich jak dowód tożsamości, akty urodzenia oraz ewentualnych dokumentów dotyczących rozwiązanych związków. Następnie, poznanie magii przysięgi małżeńskiej przed urzędnikiem stanu cywilnego, potem złożenie podania o zawarcie małżeństwa. W dalszej kolejności warto zastanowić się, gdzie najpiękniej będzie obrzeć się na skrzydła ceremonii ślubu i kogo wybrać jako świadków do ekipy wspierającej podczas najważniejszego dnia życia. Nie można także zapomnieć o rejestracji nowo powstałego związku.

Zatem, homoseksualne pary w Niemczech mogą z powodzeniem zawierać związki małżeńskie, podążając wyznaczoną ścieżką formalności. Jest to królewski sposób na potwierdzenie miłości oraz zyskanie prawa do wyrażania w pełni swojej tożsamości. Ktokolwiek pomyśli teraz o zawarciu związku na niemieckiej ziemi, niech z niebios sprowadzi na swój związek błogosławieństwo różnorodności!

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Jakie Kolory Ma Tęcza Po Kolei: Przewodnik po Barwach Tęczy

Jakie Kolory Ma Tęcza Po Kolei: Przewodnik po Barwach Tęczy

Tęcza to zjawisko, które oczarowuje swoim pięknem zarówno dzieci, jak i

Next
Ile osób LGBT na świecie: Przegląd aktualnych statystyk i liczb

Ile osób LGBT na świecie: Przegląd aktualnych statystyk i liczb

W kwestii równości i praw człowieka, zagadnienie ilości osób LGBT na świecie